1. Policy för integritetsskydd

Allmän information

Detta dokument ger en fullständig översikt över vad som händer med din personliga information när du besöker vår webbplats. Din personliga information består av all data som kan identifiera dig personligen.

Datainsamling på vår hemsida

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandling på denna webbplats utförs av administratören av denna webbplats. Kontaktuppgifter finns i denna policy för integritetsskydd.

Hur samlar vi in ​​din data?

Den information vi samlar består av data som du personligen tillhandahåller, till exempel genom att fylla i ett kontaktformulär. Övriga uppgifter samlas in av våra IT-system, till exempel via din webbläsare, systemprogramvara eller tidpunkt för åtkomst.

Hur använder vi din data?

En del av datan samlas in för att du ska få en bra användarupplevelse. Annan data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har rätt att få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära korrigering, blockering eller radering av denna data. För ytterligare information om dataskydd kan du när som helst kontakta oss genom att använda de uppgifter som lämnas vidare i denna policy för integritetsskydd. Du har rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta sker huvudsakligen via kakor – meddelanden som ges till en webbläsare för att identifiera användare och analysprogram. Analysen är vanligtvis anonym, så surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Du har rätt att invända mot denna analys eller förhindra den. Detaljerad information finns i denna policy för integritetskydd. Vi kommer att informera dig om dina alternativ för att göra anspråk på din invändning vidare i denna policy för integritetsskydd.

2. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Administratörerna på denna webbplats tar skyddet för dina personuppgifter väldigt seriöst. Vi kommer alltid att behålla dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och policy för integritetsskydd. Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in. Personuppgifter är all data som personligen identifierar dig. Denna policy för integritetsskydd kommer att förklara den information vi samlar in samt dess användningsområden. Observera att dataöverföring via internet – till exempel genom att kommunicera via e-post) kan ha säkerhetsproblem. Ett fullständigt dataskydd gentemot tillgång från tredjeparter är därför inte möjligt.

 

Den ansvariga parten

Den ansvariga enheten för databehandling är:

 

Volo Media Ltd.
Våning 2, Palazzo Ca'Brugnera
Valley Road
Birkirkara BRK9024
MALTA

E-post: [email protected]

 

Den ansvariga enheten är den fysiska eller juridiska personen som, ensam eller i samarbete med andra, beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter (till exempel namn, e-postadresser etcetera).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett befintligt samtycke. Ett informellt meddelande via e-post till oss är tillräckligt. Lagligheten av databehandlingen som utförs fram till återkallandet förblir oförändrad genom återkallandet.

Rätt att överklaga till behörig tillsynsmyndighet

Vid överträdelse av lagen om uppgiftsskydd har den berörda personen rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsproblem är den statliga dataskyddsansvariga i det land där företaget är baserat. Mer information finns på följande länk: https://idpc.org.mt.

Rätt till dataöverföring

Du har rätt att begära data som vi har behandlat på grundval av ditt samtycke eller för att kontrakt ska fullföljas. Uppgifterna kan levereras till dig direkt eller en tredje part, i ett standardformat som är maskinläsbart. Om du begär en direkt överföring av data till en tredje part görs detta endast i den utsträckning det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och skydd för överföring av konfidentiellt innehåll använder denna webbplats en SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att ändra adressraden i webbläsaren från "http: //" till "https: //" och av låssymbolen i webbläsarens rad. Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan inte de uppgifter som du skickar till oss läsas av tredje part.

 

Information, blockering, radering

Du har rätt att frigöra information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandling och om nödvändigt en rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. För mer information om personuppgifter kan du när som helst kontakta oss. Vänligen använd de kontaktuppgifter som anges i denna policy for integritetsskydd.

Invändning mot reklammejl

Vi förbjuder härmed uttryckligen användningen av kontaktuppgifterna som publiceras i denna policy för integritetsskydd för att skicka oönskad annonsering. Sidans administratörer förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder vid oönskad överföring av reklaminformation, till exempel via spammejl.

3. Datainsamling på vår hemsida

Kakor (cookies)

Den här webbplatsen använder så kallade kakor. Kakor skadar inte din dator och de innehåller inga virus. De används till att erbjuda dig en mer användarvänlig, säker och effektiv surfupplevelse. Kakor är små textfiler som lagras på din dator och används av din webbläsare. De flesta av de kakor vi använder är så kallade "tillfälliga kakor". De tas automatiskt bort efter ditt besök. Andra kakor förblir lagrade på din enhet tills du tar bort dem. Dessa kakor tillåter oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker webbplatsen.

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om den begärda placeringen av kakor. Du kan ställa in så att du får en tillståndsförfrågan om att tillåta kakor för varje enskilt fall, du kan ange godkännande av kakor för vissa fall, eller du kan i allmänhet utesluta och aktivera automatisk radering av kakor när du stänger webbläsaren. Att inaktivera kakor kan begränsa funktionaliteten på denna webbplats.

Kakor som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (till exempel kundvagnens funktionalitet) behandlas på grundval av artikel 6.1 i GDPR. Webbplatsadministratören använder lagrade kakor för att optimera användarupplevelsen. Andra kakor (som kakor för att analysera ditt surfbeteende) behandlas separat i denna policy för integritetsskydd.

 

Serverloggfiler

Värden för denna webbplats samlar automatiskt och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare sänder automatiskt till oss. Dessa är:

 • Typ av webbläsare och version
 • Operativsystemet som används
 • Referreringsadress
 • Datorns värdnamn
 • Datum och tid för din begäran
 • IP-adress

 

Denna data kommer inte att slås samman med andra datakällor. Grunden för dataskydd är artikel 6 första stycket i GDPR, som möjliggör behandling av data för att uppfylla kontrakt eller förhandlingsåtgärder.

Kontaktformulär

Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du lämnat där, att lagras för att behandla begäran samt vid uppföljning. Vi delar inte denna information utan ditt samtycke.

Behandlingen av uppgifterna som ingick i kontaktformuläret baseras därför uteslutande på ditt samtycke (artikel 6.1 i GDPR). Du kan återkalla detta samtycke när som helst. Ett informellt meddelande via e-post till oss är tillräckligt. Lagligheten av de databehandlingstransaktioner som genomförs fram till återkallandet förblir oförändrad genom återkallandet.

Den information du lämnar i kontaktformuläret stannar hos oss tills du ber oss att radera den, återkalla ditt samtycke till lagring eller ta bort syftet med datalagring (till exempel efter att din förfrågan har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser – särskilt kvarhållningsperioder – förblir opåverkade.

Registrering med Facebook Connect

Istället för att registrera direkt på vår hemsida kan du registrera dig med Facebook Connect. Leverantören av denna tjänst är: Facebook Ireland Limited, 4 Canal Grande, Dublin 2, Irland.

Om du väljer att registrera dig med Facebook Connect och klicka på knappen "Logga in med Facebook" / "Anslut med Facebook", kommer du automatiskt att omdirigeras till Facebook. Där kan du logga in med din användningsdata. Denna kommer att ansluta din Facebook-profil till vår hemsida eller tjänster. Denna anslutning ger oss tillgång till din data som är lagrad på Facebook. Det rör sig framför allt om:

 • Facebook-namn
 • Facebook-profil och omslagsbild
 • Facebook-profilbild
 • E-postadress förFacebook
 • Facebook-ID
 • Facebook-vänlista
 • Facebook-likes
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Land
 • Språk

 

Denna data används för att konfigurera, leverera och personifiera ditt konto.

Läs användarvillkoren för Facebook och Facebooks policy för integritetsskydd för mer information. Dessa finns på: https://www.facebook.com/about/privacy/ och https://www.facebook.com/legal/terms/

Inlägg på denna webbplats

Förutom dina inlägg, kommer formuläret på denna webbplats också att spara information om när inläggen skapades, din e-postadress, ditt namn eller – om du postar anonymt – användarnamnet du valt.

Lagring av IP-adressen

Vårt inläggsformulär lagrar IP-adresserna till de användare som skriver inlägg. Eftersom vi inte kontrollerar inlägg på vår webbplats före aktivering behöver vi denna information för att kunna agera mot författaren vid överträdelser som förolämpningar eller propaganda.

Prenumeration på inlägg

Som användare av webbplatsen kan du prenumerera på inlägg efter registrering. Du kommer att få ett bekräftelsemejl för att verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen. Du kan när som helst avbryta den här funktionen via en länk i informationsmejlen. De uppgifter som anges i samband med att prenumerera på inlägg kommer att raderas i det här fallet. Om du emellertid har lämnat dessa uppgifter till oss för andra ändamål och på annat håll (till exempel ett nyhetsbrev), kommer de stanna hos oss.

Lagringstid för inläggen

Inlägg och relaterade data (till exempel IP-adress) lagras och finns kvar på vår webbplats tills inlägget har blivit helt raderat eller tills inlägg måste raderas av juridiska skäl (till exempel stötande inlägg).

Rättslig grund

Synpunkterna lagras på grundval av ditt samtycke (artikel 6 (1) GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ett informellt meddelande via e-post till oss är tillräckligt. Lagligheten av den redan färdiga databehandlingen förblir opåverkad av återkallandet.

4. Sociala medier

Facebook-plugin (likes & delaknapp)

På våra sidor tillhandahåller vi integrerade plugins i det sociala nätverket Facebook, leverantören Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook-plugins kan kännas igen av Facebook-logotypen eller "Like-knappen" på vår webbplats. En översikt av Facebook-plugins hittar du här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

När du besöker våra sidor skapar plugins en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern. Facebook tar emot informationen som du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebooks "Like-knapp" när du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. Som ett resultat kan Facebook tilldela besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Vi påpekar att vi som leverantör av webbplatsen inte är medvetna om innehållet i de överförda uppgifterna och deras användning av Facebook. Mer information finns i Facebooks policy för integritetsskydd på https://www.facebook.com/policy.php.

Om du inte vill att Facebook ska associera ditt besök på våra sidor med ditt Facebook-konto behöver du logga ut från ditt Facebook-konto.

5. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Google Analytics webbspårning är:

Den här webbplatsen använder produkter och tjänster från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av dessa produkter och tjänster är Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade kakor. Dessa är textfiler som lagras på din dator och som tillåter en analys av hur du använder webbplatsen. Informationen som genereras av kakan om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Google Analytics-kakor lagras på grundval av artikel 6 punkt 1 i GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse att analysera användarbeteendet för att optimera både sin webbplats och dess reklam.

Webbläsar-plugin

Du kan förhindra att kakor lagras med en motsvarande inställning i din webbläsares programvara. Observera dock att om du gör det kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Dessutom kan du förhindra insamling av data – som är relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) – av kakan, liksom behandling av denna data av Google, genom att ladda ner och installera webbläsarens plug-in tillgänglig på följande url: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.

Förhindra datainsamling

Du kan förhindra att din data samlas in av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-kaka kommer att ställas in som förhindrar insamling av dina data under kommande besök på denna webbplats.

Mer information om hur du hanterar användardata i Google Analytics finns i Googles policy för integritetsskydd: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

Demografi i Google Analytics

Den här webbplatsen använder demografiska funktioner i Google Analytics. Som ett resultat kan rapporter upprättas som innehåller information om besökares ålder, kön och intressen. Denna data kommer från intressebaserad annonsering från Google och besökares data från tredje part. Dessa data kan inte tilldelas en viss person. Du kan när som helst inaktivera den här funktionen genom annonsinställningarna på ditt Google-konto, eller i allmänhet förbjuda insamlingen av din data av Google Analytics som beskrivs i avsnittet "Opposition till datainsamling".

Google AdSense

Den här webbplatsen använder Google AdSense, en tjänst för att integrera annonser från Google Inc. ("Google"). Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense använder så kallade kakor, textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter en analys av användningen av webbplatsen. Google AdSense använder också så kallade web beacons (osynlig grafik). Dessa web beacons kan användas för att utvärdera information som besökstrafik på dessa sidor.

Informationen som genereras av kakor och web beacons om användningen av denna webbplats (inklusive din IP-adress) samt leverans av annonseringsformat överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Den här informationen kan delas av Google med deras affiliates. Google kommer dock inte att slå samman din IP-adress med annan data som lagras om dig.

Lagringen av AdSense-kakor bygger på artikel 6 punkt 1 i GDPR. Webbadministratören har ett legitimt intresse för att analysera användarbeteendet för att optimera både sin webbplats och dess reklam.

Du kan förhindra installation av kakor genom att göra inställningar i din webbläsares programvara. Observera dock att du i det här fallet inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till behandlingen av din data av Google på det sätt och i de syften som anges ovan.

Google Analytics Remarketing

Våra webbplatser utnyttjar funktionerna i Google Analytics Remarketing i kombination med funktionerna i Google AdWords och DoubleClick. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Med den här funktionen kan Google Analytics Remarketing-annonsgrupperna kopplas till funktionerna i Google AdWords och Google DoubleClick på flera enheter. På detta sätt kan intressebaserade, personliga annonsmeddelanden som har anpassats baserat på ditt tidigare användnings- och webbläsarbeteende i en enda enhet (till exempel mobiltelefon) också visas på andra slutenheter (till exempel surfplatta eller PC) som ägs av dig.

När du har gett ditt samtycke kommer Google att associera din webb- och appsurfshistorik med ditt Google-konto för detta ändamål. På så sätt kan samma personliga annonsmeddelanden visas på vilken enhet du än loggar in på med ditt Google-konto.

För att stödja den här funktionen samlar Google Analytics in Google-autentiserade ID av användare som är tillfälligt kopplade till vår Google Analytics-data för att definiera och skapa publiken för annonsannonsering med flera enheter.

Du kan permanent avstå från remarketing/inriktning på flera enheter genom att stänga av personlig annonsering på ditt Google-konto. Följ den här länken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Sammanställningen av de insamlade uppgifterna på ditt Google-konto baseras enbart på ditt samtycke, som du kan skicka eller återkalla på Google (artikel 6.1 a GDPR). För datainsamlingsprocesser som inte slås samman i ditt Google-konto (till exempel eftersom du inte har ett Google-konto eller har invänt mot sammanslagningen) är samlingen av data baserad på artikel 6.1 (f) GDPR. Det berättigade intresset beror på det faktum att webbplatsoperatören har ett intresse för den anonyma analysen av webbplatsens besökare för reklamändamål.

Mer information och policy för integritetsskydd finns i Googles sekretesspolicy på https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

Google AdWords och Googles konverteringsspårning

Den här webbplatsen använder Google AdWords. AdWords är ett program för onlineannonsering av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Som en del av Google AdWords använder vi den så kallade konverteringsspårningen. När du klickar på en annons som serveras av Google, placeras en spårningskaka på din dator. Kakor är små textfiler som webbläsaren lagrar på användarens dator. Dessa kakor förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personliga identifieringar av användarna. Om användaren besöker vissa sidor på den här webbplatsen och kakan inte har löpt ut än, kan Google – och vi – känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den här sidan.

Varje Google AdWords-kund får olika kakor. Kakorna kan inte spåras via annonsörernas webbplatser. Den information som samlats in med hjälp av konverteringskakan används för att generera konverteringsstatistik för AdWords-annonsörer som har valt konverteringsspårning. Kunderna får det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida för konverteringsspårning. De får emellertid inte information som identifierar användare personligen. Om du inte vill delta i spårning kan du välja bort det här genom att inaktivera Googles kaka för konverteringsspårning via webbläsaren under Användarinställningar. Genom att göra detta kommer du inte att inkluderas i statistiken för konverteringsspårning.

Lagring av "konverteringskakor" grundar sig på artikel 6.1 f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse för att analysera användarbeteendet för att optimera både sin webbplats och dess reklam.

Mer information om Google AdWords och Googles konverteringsspårning finns i Googles policy för integritetsskydd: https://www.google.com/policies/privacy/.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av kakor och endast tillåter kakor i enskilda fall, godkännande av kakor i vissa fall eller i allmänhet utesluta och aktivera automatisk radering av kakor när du stänger webbläsaren. Att inaktivera kakor kan begränsa funktionaliteten på denna webbplats.

 

Facebook Pixel

Vår webbplats använder Facebooks besökaraktivitetspixel för konvertingssmätning, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

På så sätt kan besökarnas beteende spåras efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. Som ett resultat kan effektiviteten av Facebook-annonser utvärderas för statistiska- och marknadsundersökningsändamål och optimeras för framtida reklaminsatser.

De insamlade uppgifterna är anonyma för oss som webbplatsoperatör, vi kan inte dra slutsatser om användarnas identitet. Däremot lagras och bearbetas data av Facebook för att ansluta till respektive användarprofil. Facebook kan använda uppgifterna för egna reklamändamål, i enlighet med Facebook-direktivet om dataanvändning. Som ett resultat kan Facebook göra det möjligt för annonser att visas på Facebook och utanför Facebook. Denna användning av data kan inte påverkas av oss som webbplatsoperatör.

Vänligen se policyn för integritetsskydd hos Facebook för mer information om hur du skyddar din integritet: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan också inaktivera funktionen remarketing-anpassade målgrupper i avsnittet Annonsinställningar på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. För att göra detta måste du vara inloggad på Facebook.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera användarbaserad annonsering från Facebook på European Interactive Digital Advertising Alliance webbplats: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

En fullständig deaktivering av Facebook-pixeln är möjlig via följande länk. Genom att klicka på länken för bortkoppling är en opt-out-kaka (bestående HTML5-lagringsobjekt) med en obegränsad giltighetsperiod inställd, vilket förhindrar all trafik via Facebook-pixeln. Detta gäller endast den aktuella användaren på den använda enheten och måste upprepas för varje annan webbläsare om det behövs.

Klicka här för att inaktivera Facebook webbspårning:

6. Nyhetsbrev

Data för nyhetsbrev

Om du vill ha det nyhetsbrev som erbjuds på denna webbplats behöver vi en e-postadress från dig, liksom information som gör att vi kan verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du godkänner att få nyhetsbrevet. Ytterligare uppgifter samlas inte in eller samlas endast på frivillig basis. Vi använder denna information uteslutande för leverans av den begärda informationen och skickar den inte vidare till tredje part.

Behandling av de uppgifter som registrerats i nyhetsbrevet registreras endast utifrån ditt samtycke (artikel 6.1 GDPR). Det beviljade samtycket till lagring av data, e-postadressen och deras användning för att skicka nyhetsbrevet kan återkallas när som helst, till exempel via länken "avprenumeration" i nyhetsbrevet. Lagligheten av den redan färdiga databehandlingsprocessen förblir opåverkad av återkallandet.

De uppgifter som lämnas hos oss för att erhålla nyhetsbrevet sparas av oss tills din avprenumeration och kommer att raderas efter det att nyhetsbrevet har annullerats. Data som har lagrats för andra ändamål hos oss ​​(till exempel e-postadresser för inloggade medlemmar) förblir opåverkade.

MailChimp

Den här webbplatsen använder MailChimps tjänster för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave. NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp är en tjänst som organiserar sändningen, organisationen och analysen av e-postnyhetsbrev. Om du fyller i data i syfte att prenumerera på nyhetsbrev (till exempel e-postadress), kommer de att lagras på MailChimps servrar i USA.

MailChimp är certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Privacy Shield är ett avtal mellan Europeiska unionen (EU) och USA för att säkerställa överensstämmelse med europeiska integritetsstandarder i USA.

Med hjälp av MailChimp kan vi analysera våra nyhetsbrevskampanjer. När du öppnar ett e-postmeddelande som skickas av MailChimp, ansluter en fil som ingår i e-postmeddelandet (kallat web beacon) till MailChimps servrar i USA. På så sätt kan man avgöra om ett nyhetsbrev har öppnats samt vilka länkar som har klickats på. Dessutom samlas teknisk information (till exempel tid för hämtning, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Denna information kan inte tilldelas respektive mottagare av nyhetsbrevet. Den används endast för statistisk analys av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av dessa analyser kan användas för att bättre skräddarsy framtida nyhetsbrev enligt mottagarens intressen.

Avregistrera dig från nyhetsbrevet om du inte vill ha analys av MailChimp. För detta ändamål har vi en länk i varje nyhetsbrev. Dessutom kan du prenumerera på nyhetsbrevet direkt från hemsidan genom att skicka ett meddelande via kontaktformuläret.

Databehandling baseras på ditt samtycke (artikel 6.1 a GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att säga upp prenumerationen på nyhetsbrevet. Lagligheten av den redan färdiga databehandlingsprocessen förblir opåverkad av återkallandet.

De uppgifter som placeras hos oss för att erhålla nyhetsbrevet kommer att lagras hos oss tills de har tagits bort från nyhetsbrevet och, efter att du sagt upp prenumerationen på nyhetsbrevet, raderas både från våra servrar och från MailChimps servrar. Data som har lagrats för andra ändamål hos oss ​​(till exempel e-postadresser för inloggade medlemmar) förblir opåverkade.

Mer information finns i policyn för integritetsskydd hos MailChimp på:

https://mailchimp.com/legal/terms/.

7. Plugins och verktyg

YouTube

Vår hemsida använder plugins från Googles YouTube-sida. Webbplatsoperatören är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

När du besöker en av våra webbplatser som har aktiverat YouTube-plugins kommer du att vara ansluten till YouTube-servrarna. De berättar för YouTube-servern vilken av våra sidor du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto tillåter YouTube dig att associera ditt webbläsarbeteende direkt med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Det ligger i vårt intresse att använda YouTube för att kunna presentera attraktiva online-erbjudanden. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 första stycket i GDPR.

Mer information om hur du hanterar användardata finns i YouTubes policy för integritetsskydd på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy.

Googles webbfonter

Den här webbplatsen använder så kallade webbfonter, som tillhandahålls av Google, för enhetlig representation av teckensnitt. När du laddar en sida laddar webbläsaren de nödvändiga teckensnitten i webbläsarens cache för att visa texter och teckensnitt korrekt.

För att göra detta måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Som ett resultat lär sig Google att vår webbplats har nåts via din IP-adress. Användningen av Googles webbfonter är av intresse för en konsekvent och attraktiv presentation av våra onlinetjänster. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 första stycket i GDPR.

Om din webbläsare inte stöder webbfonter används en standardfontur av din dator.

Mer information om Googles webbfonter finns på https://developers.google.com/fonts/faq och Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.